Hệ thống bán hàng hiện đại trang bị cân bán lẻ và cân tính giá. Đây là giải pháp được tạo ra cho các cửa hàng vừa và nhỏ tự phục vụ thức ăn, có mặt hàng khá khác nhau và bán trong một không gian tương đối nhỏ.
trang bị cân bán lẻ và cân tính giá, giải pháp cho các cửa hàng thực phẩm vừa và nhỏ (POS-SA) Giải pháp bán lẻ (quy mô nhỏ)

trang bị cân bán lẻ và cân tính giá, giải pháp cho các cửa hàng thực phẩm vừa và nhỏ (POS-SA) Giải pháp bán lẻ (quy mô nhỏ)


Đây là giải pháp được tạo ra cho các cửa hàng vừa và nhỏ tự phục vụ thức ăn, có mặt hàng khá khác  nhau và bán trong một không gian tương đối nhỏ.
Những cửa hàng được đặc trưng bởi sự hiện diện của một số lượng lớn các mặt hàng, với số lượng nhỏ. Khu vực bán hàng của các cửa hàng là gần 200 m2, ngân sách bị hạn chế trong nhiều trường hợp. Một điều cần thiết cho loại hình này của các cửa hàng có thể được hệ thống nhân rộng cho các khu, như trái cây và rau hoặc thịt và xúc xích.Giải pháp : Cân điện tử + trong quy mô cửa hàng nhỏ

Đối với loại cửa hàng này, HSVC cho thấy một giải pháp kết hợp một cách tốt nhất mức độ cao của bán  tự động hóa và đầu tư phân bổ ngân sách tối thiểu .
Như vậy, hệ thống bán hàng được dựa trên thanh toán tiền mặt và thiết bị đảm bảo một quá trình bán hàng nhanh trong chế độ tự động bằng cách tích hợp các thành phần mã scanners. Cần thiết cho việc thực hiện như một giải pháp được trình bày trong chương trình sau đây:


Như bạn có thể dễ dàng nhận thấy, toàn bộ hệ thống được kết nối với nhau bằng phương tiện là một máy chủ trung tâm điều phối hoạt động của toàn bộ cửa hàng. Cân nhắc các nguồn tài nguyên tối thiểu theo yêu cầu của đầu tư nhưng giảm kích thước các cửa hàng, đó là đủ để sử dụng một máy trạm làm việc duy nhất cho bán hàng cũng như để thực hiện việc tiếp nhận và hoạt động quản lý trong cửa hàng.

Như trong trường hợp của tất cả các hệ thống bán hàng hiện đại, giải pháp cho các cửa hàng thực phẩm vừa và nhỏ gồm hai thành phần: frontoffice và BackOffice.
Các gói frontoffice bao gồm một hộp đựng tiền mặt hoặc một máy quét mã vạch kỹ thuật số, được lập trình trong một chế độ tự động từ BackOffice.
Đối với các hệ thống phụ BackOffice, trái tim của toàn bộ các cửa hàng, nó được đặc trưng bởi mật độ cao của các cổng giao tiếp nối tiếp.


(POS) Retail solutions for food shops
 
This type of solution is created for small and medium size self-service food shops, having a quite various goods range and a relatively reduced sale space.
These shops are characterized by the presence of a great number of items, available in small quantities. The sale area of these shops is nearly 200 m2, its budget being limited in most cases. Another necessity for this type of shops may be the scaling system for the departments, as fruits & vegetables or meat & sausages.

For this type of shops, HSV suggests a solution that combines in the best way the high degree of sale automatization and the investment allocated minimal budget.
Thus, the sale system is based on cash registers and equipments that ensure a fast sale process in automatic regime by integrating bar code scanners.The necessary components for implementing such a solution are presented in the following scheme:


 

Ảnh: Các cửa hàng bán lẻ / Food shop / Fruit store / Sweet/Ice
 
As you can easily notice, the entire system is interconnected by means of a central server that coordinates the activity of the entire shop. Taking into consideration the minimal resources requested by the cash registers but also the reduced shop’s size, it is sufficient to use a single working station for sales as well as for performing the reception and management operations in a shop.

As in the case of every modern sale system, the solution for small and medium food shops supposes two components: frontoffice and backoffice.
The frontoffice package includes besides cash registers one or several digital labeling scales, programmed in a centralized mode from the backoffice.
As to the backoffice subsystem, the heart of the entire shop, it is characterized by a high density of serial communication ports.Liên kết trang
(Các giải pháp cân điện tử)

 
Giải pháp 1 Cân tính giá - bán lẻ Giải pháp 2 Cân siêu thị - bán lẻ (supper market)

 


Mua hàng ngay hôm nay để được giá tốt nhất và miễn phí giao hàng. Tìm hiểu thêm »