Cảm biến tải một điểm

Cảm biến tải một điểm Cấu trúc loadcell dạng đòn,Cảm biến một điểm vật liệu nhôm,Cảm biến lực,cảm biến tải trọng cao,cảm biến tải cas dạng thanh Single Point Loadcell Ứng dụng cho cân bàn điện tử, cân đóng bao và hệ thống cân trong công nghiệp

Golden Lotus scale Cân điện tử - Electronic scale Cảm biến tải một điểm

Xếp theo : orderby Xem :

Cảm biến tải - loadcell BCA (5kgf - 100kgf) (Mã: BCA)

Bao gồm. 10 % thuế VAT Thêm vận chuyển
Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước, kết cấu nhôm, kiểu cảm biến điểm đơn
Nhà sản xuất: CAS-Korea/China
Vận chuyển: Trong vòng 12 giờ

Cảm biến tải - loadcell BCD (100kgf - 500kgf) (Mã: BCD)

Bao gồm. 10 % thuế VAT Thêm vận chuyển
Cảm biến tải - loadcell BCD Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước, kết cấu nhôm
Nhà sản xuất: CAS-Korea/China
Vận chuyển: Trong vòng 12 giờ

Cảm biến tải - loadcell BCH (500kgf - 2.5tf) (Mã: BCH)

Bao gồm. 10 % thuế VAT Thêm vận chuyển
Cảm biến tải trọng đa dạng, kết cấu nhôm, kiểu cảm biến điểm đơn, cân bàn điện tử và cân đĩa, các ứng dụng cân
Nhà sản xuất: CAS-Korea/China
Vận chuyển: Trong vòng 12 giờ

Cảm biến tải - loadcell BCL (H) (60-200kgf) (Mã: BCL-H)

Bao gồm. 10 % thuế VAT Thêm vận chuyển
Cảm biến tải - loadcell BCL (H) đa dạng về tải trọng và kích thước, kết cấu nhôm, kiểu cảm biến điểm đơn
Nhà sản xuất: CAS-Korea/China
Vận chuyển: Trong vòng 12 giờ

Cảm biến tải - loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) (Mã: BCL-L)

Bao gồm. 10 % thuế VAT Thêm vận chuyển
Cảm biến tải - loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng và kích thước
Nhà sản xuất: CAS-Korea/China
Vận chuyển: Trong vòng 12 giờ

Cảm biến tải - loadcell BCL (M) (6- 30kgf) (Mã: BCL-M)

Bao gồm. 10 % thuế VAT Thêm vận chuyển
Cảm biến tải trọng đa dạng về tải trọng, kết cấu nhôm, kiểu cảm biến điểm đơn, phù hợp cho cân bàn điện tử
Nhà sản xuất: CAS-Korea/China
Vận chuyển: Trong vòng 12 giờ

Mua hàng ngay hôm nay để được giá tốt nhất và miễn phí giao hàng. Tìm hiểu thêm »