Cân công nghiệp Hoa Sen Vàng

Một chuỗi các sản phẩm cân điện tử và thiết bị đo lường chính xác, phục vụ mọi lãnh vực sản xuất công nghiệp và dân dụng.