Cảm biến tải một điểm Single Point load cell Cảm biến tải trọng điểm đơn được thiết kế đặc biệt cho cân bàn và cân sàn, Cảm biến tải trọng tiết kiệm chi phí cho cân có cấu trúc đơn giản chứng nhận NTEP hợp kim nhôm anot hóa

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.