Chính sách chống spam website

Chính sách chống thư rác


Trong tài liệu này, một trang web hoặc dịch vụ điều hành có thể đề ra các chính sách liên quan đến truyền thông thương mại không mong muốn, thường được gọi là thư rác. Trong khi các bộ lọc thư rác, danh sách trắng / danh sách đen và các biện pháp kỹ thuật khác là những công cụ chống thư rác quan trọng nhất, một chính sách chống thư rác chính thức cũng có thể giúp đỡ, chứng minh rằng các nhà điều hành có vấn đề thư rác nghiêm túc.

Anti-Spam-policy-vnsscaleTài liệu chính sách này mở ra với một phỉ báng của thư rác, và một sự khẳng định rằng các nhà điều hành không chịu đựng rác. Nó bao gồm riêng bộ lọc thư rác và báo cáo hệ thống của nhà điều hành, việc sử dụng không đúng cách của các cơ sở tin nhắn của người dùng, và gửi các thông điệp thương mại của các nhà điều hành. Anti-Spam tại VnsScale

Khách hàng của chúng tôi xác nhận rằng họ sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ gửi tin nhắn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tin nhắn văn bản và email thương mại) cho khách hàng và triển vọng rõ ràng đã đồng ý (chọn tham gia) để nhận được chúng. khách hàng của chúng tôi không được phép truyền tải thông điệp văn bản không mong muốn hoặc email thương mại (thư rác) thông qua hệ thống của chúng tôi. VnsScale không mua hoặc bán danh sách email hoặc số điện thoại, chúng tôi cũng không cho phép các khách hàng của chúng tôi để sử dụng mua hoặc thu hoạch email hoặc danh sách số điện thoại (xem dưới đây).

Ngoài ra, đối với các tin nhắn email, VnsScale cung cấp xác nhận lựa chọn là một công cụ tùy chọn cho khách hàng của chúng tôi sử dụng để giúp giảm thiểu những cáo buộc về spam và lạm dụng. Đối với tin nhắn văn bản, VnsScale cung cấp một "đôi opt-in" chức năng mà khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng để xác nhận thỏa thuận thuê bao của họ 'để nhận tin nhắn văn bản từ họ. Đó là trách nhiệm của khách hàng để đảm bảo rằng bất kỳ thuyết minh yêu cầu pháp lý được cung cấp cho khách hàng và triển vọng của họ vào thời điểm và theo cách thức theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Chúng ta cũng yêu cầu khách hàng xác nhận lại (cho phép vượt qua) hoặc ngừng gửi thư / gửi tin nhắn một danh sách hiện khi nó được xác định là vi phạm chính sách chống thư rác của chúng tôi. vi phạm nhiều lần hoặc thất bại để tuân thủ chính sách của chúng tôi có thể dẫn đến việc chấm dứt sự truy cập của khách hàng vào hệ thống VnsScale. Nếu một ngành công nghiệp hoặc chính phủ nhóm tạo ra một danh sách các địa chỉ email, số điện thoại hay địa chỉ khác có tình trạng đã thay đổi - như địa chỉ email thêm vào một "không liên lạc với" danh sách hoặc điện thoại số đó đã được giao cho một user-- mới VnsScale có quyền chặn tin nhắn được gửi đến những địa chỉ / số. Tuy nhiên, trách nhiệm đảm bảo tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ kiềm chế không gửi tin nhắn đến các địa chỉ như vậy / số thuộc về các khách hàng của chúng tôi. VnsScale không chịu trách nhiệm hoặc để ngăn chặn hoặc cho bất cứ việc chặn tin nhắn đến các địa chỉ đó hoặc số điện thoại.

Thỏa thuận của khách hàng

Khách hàng của chúng tôi đồng ý không gửi tin nhắn văn bản hoặc email thương mại thông qua hệ thống trừ khi người nhận đã được chọn tham gia để nhận được những thông điệp đó theo cách thức theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Đối với bất kỳ lựa chọn trong danh sách các địa chỉ email hoặc số điện thoại được sử dụng trong hệ thống VnsScale của, khách hàng đồng ý cung cấp cho chúng tôi với nguồn gốc của các địa chỉ / số, phương pháp sử dụng cho người nhận opt-in, và các chi tiết xung quanh quá trình sử dụng, và bất cứ điều gì khác thông tin liên quan đến các giao dịch hoặc quá trình đăng ký sử dụng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, ngày và thời gian đăng ký, địa chỉ IP của đăng ký, trang web đã đăng ký từ, thuyết minh thông tin được cung cấp liên quan đến việc đăng ký, cách thức có được thỏa thuận, và bất kỳ thông tin khác các khách hàng yêu cầu của người nhận vào thời điểm đăng ký.

Khách hàng của chúng tôi xác nhận rằng họ sẽ không sử dụng thuê hoặc mua danh sách, email thêm danh sách, hoặc bất kỳ danh sách khác có chứa địa chỉ email / số điện thoại bị bắt trong bất kỳ phương pháp nào khác hơn là nhanh lựa chọn trong khi sử dụng hệ thống của chúng tôi để gửi tin nhắn văn bản hoặc email thương mại. Việc sử dụng các danh sách opt-out cho các giao tiếp như thế là bị cấm trong hệ thống của chúng tôi. VnsScale giữ quyền xem xét danh sách khách hàng và email / tin nhắn văn bản để xác minh rằng khách hàng đang tuân thủ các chính sách bảo mật và cho phép đặt ra ở đây. khách hàng của chúng tôi được yêu cầu phải tuân thủ chính sách của chúng tôi và tất cả các luật áp dụng.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của bạn?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh được thiết kế để bảo vệ chống lại sự mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi nhầm dữ liệu được sử dụng bởi hệ thống của chúng tôi. lotusscale Chúng tôi hứa sẽ không bán các địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng của chúng tôi được sử dụng trong hệ thống của chúng tôi. Vui lòng xem lại chúng tôi
Chính sách bảo mật cho biết thêm chi tiết.

Tại sao bạn nhận được một email hoặc tin nhắn văn bản từ hệ thống của chúng tôi?
Bạn chỉ nên nhận được email thương mại và tin nhắn văn bản gửi qua hệ thống của chúng tôi mà bạn đã đồng ý nhận từ các khách hàng của chúng tôi. khách hàng của chúng tôi xác nhận rằng tất cả các địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng trong hệ thống của chúng tôi cho các tin nhắn văn bản hoặc email thương mại được lựa chọn trong các địa chỉ liên lạc cho những người đã cho phép các khách hàng của chúng tôi để gửi email và / hoặc tin nhắn văn bản. Như chúng ta đã thấy ở trên, VnsScale không cho phép và cũng không mong muốn rằng bất kỳ khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gửi tin nhắn văn bản không mong muốn hoặc email thương mại. Nếu bạn không nhận ra người đã gửi cho bạn một tin nhắn, xem phần tiếp theo.

Báo cáo thư không mong muốn là thư rác

Nếu bạn không nhận ra người sử dụng dịch vụ VnsScale để gửi cho bạn một thông điệp nhất định, bạn có thể báo cáo cho chúng tôi là thư rác bằng cách gửi nó (hoặc, trong trường hợp của một thông điệp không email, bằng cách gửi một lời giải thích) để e của chúng tôi -thư. Chúng tôi nhận, điều tra, lập danh mục và có hành động thích hợp dựa trên khiếu nại chúng tôi nhận được. Ngoài ra, hoặc bổ sung, vui lòng báo cáo các tin nhắn đến một thực thể báo cáo thư rác. Ví dụ, SpamCop tại www.spamcop.net cung cấp một cách dễ dàng báo cáo thư không mong muốn là thư rác. Bạn cũng có thể sử dụng cơ chế cung cấp dịch vụ email của mình (AOL, Hotmail, Yahoo) "báo cáo là spam" để thông báo cho các ISP rằng thông điệp là thư rác. ISP sử dụng thông tin này để xác định người gửi tốt từ những người gửi xấu, và chúng tôi thường xuyên làm việc với các ISP để có hành động dựa trên dữ liệu đó.

Làm thế nào để có được ra khỏi danh sách email hoặc tin nhắn văn bản?

Mỗi email được gửi bởi các khách hàng của chúng tôi thông qua hệ thống VnsScale thì cần có một liên kết cho phép các thuê bao để dễ dàng bỏ đăng ký một cách tự động từ nhận email trong tương lai từ những người gửi. Bạn cũng có thể thay đổi lợi ích thể hiện của bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn hủy bỏ đăng ký hoặc thay đổi sở thích của bạn, chỉ cần làm theo các hướng dẫn ở dưới cùng của bất kỳ email. Để hủy đăng ký từ các tin nhắn SMS trong tương lai được gửi bởi một khách hàng của chúng tôi thông qua hệ thống của chúng tôi, hãy làm theo các hướng dẫn được cung cấp bởi người gửi trong tin nhắn, hoặc liên hệ với người gửi. Nếu điều đó không làm việc, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử e-mail của chúng tôi.

Thông tin người nhận tin nhắn sẽ được chia sẻ, bán hay cho thuê?

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của cá nhân cung cấp thông tin trong hệ thống của chúng tôi với một bên thứ ba mà không được tham gia với chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi mà không báo trước cho khách hàng của chúng tôi đã cung cấp cho chúng tôi, trừ khi bắt buộc phải làm vậy theo luật pháp. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về lotusscale Anti-Spam Chính sách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại e-mail của chúng tôi.

Bản quyền và quyền tác giả

Bản quyền nội dung

Trên trang website http://lotusscale thuộc Hoa Sen Vàng, nội dung và hình ảnh thuộc quyền và bản quyền tùy theo nhà sản xuất, Hoa sen vàng là một thành viên trong hệ thống phân phối toàn cầu nên theo quy ước có toàn quyền đăng tải và phổ biến nội dung, hình ảnh của nhà cung cấp/ nhà sản xuất. Các thông số và tính năng sản phẩm đã dược biên dịch phù hợp với từng sản phẩm, hình ảnh được cập nhật mới theo chủng loại và phân loại tại thời điểm xuất xưởng mới nhất, ghi rõ nguồn nếu sao chép.

Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ*CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Theo đó, Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu, bao gồm các quyền sau đây:

Quyền Nhân thân

- Đặt tên cho tác phẩm / sản phẩm.
- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản

- Làm tác phẩm phái sinh;
- Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
- Sao chép tác phẩm;
- Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
- Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
- Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Tác phẩm / sản phẩm (cân điện tử và thiết bị đo lường) được bảo hộ theo cơ chế quyền tác giả là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật.

! Toàn quyền nội dung: Cân điện tử Hoa Sen Vàng

ban-quyen-noi-dung-copyright-hoasenvang

Chính sách và quyền lợi

Chính sách và quyền lợi của người dùng (user) khi truy cập nguồn thông tin tại trang website http://lotusscale.

1. Đăng ký và sử dụng thông tin : Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và nhằm bảo vệ ‘lotusscale’ và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn.

2. Chúng tôi có thể sử dụng tên bạn cung cấp cho 'Tác giả' trên trang ‘lotusscale’ trong tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà cần phải có Tài khoản trên trang ‘lotusscale’.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thay thế các tên trước đây được liên kết với Tài khoản cũ của bạn để bạn được giới thiệu nhất quán trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Nếu những người dùng khác đã có email của bạn hoặc thông tin khác để nhận dạng bạn, chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin được hiển thị công khai về Tiểu sử của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh của bạn trên ‘lotusscale’.

3. Khi bạn liên hệ với cân điện tử hoa sen vàng ‘lotusscale’, chúng tôi có thể lập hồ sơ lưu về những nội dung liên lạc của bạn nhằm giúp giải quyết bất cứ các vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

4. lotusscale’, Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

5. Thông tin bạn chia sẻ :: Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác. Hãy nhớ rằng khi bạn chia sẻ thông tin công khai, những thông tin này có thể được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm, kể cả Google. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau về chia sẻ và xóa nội dung của bạn

6. ‘lotusscale’, Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng cho mục đích thống kê. Bạn có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi cần bạn làm sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ email của bạn nếu bạn muốn tham gia. Câu trả lời sẽ được lưu tách riêng với email của bạn.

7. Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về Trang web, các Trang web khác, sản phẩm, doanh số bán hàng, bản tin, bất cứ những gì liên quan đến các công ty nằm trong nhóm hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận chỉ dẫn từ chối của bạn, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin (ngày không gồm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ). Nếu thấy không rõ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

8. 'lotusscale’, Chúng tôi sẽ tiếp tục ẩn danh dữ liệu người dùng trên Trang web và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc xác định vị trí của người dùng và cách sử dụng các khía cạnh nhất định của Trang web hoặc đường link chứa trong email tới người dùng và cung cấp dữ liệu ẩn danh đó cho bên thứ 3 là nhà xuất bản. Tuy nhiên, dữ liệu này không có khả năng xác định cá nhân.

9. ‘lotusscale’, Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của chúng tôi, khi có thông báo rằng một danh sách hoặc nội dung vi phạm các quyền lợi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. lotusscale.com  2014 ./.

! Toàn quyền nội dung: Cân điện tử Hoa Sen Vàng

chinh_sach_quyen-loi-hoasenvang

 

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng cho trang website http://lotusscale là các mục có giá trị trong khi người sử dụng đang tham gia hoạt động hoặc truy cập trang web.

1. Về tài khoản sử dụng (account) tại  Cân điện tử hoa sen vàng : Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, … Đây không phải là những thông tin bắt buộc, nhưng khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài Khoản của bạn và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

2. Mật khẩu của tài khoản (account password): Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, người chơi sẽ có một mật khẩu và một mật khẩu cấp 2. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào website. Mật khẩu cấp 2 được sử dụng cho các chức năng trong phần đăng tài liệu hoặc comment. Tác giả (Author) có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu và mật khẩu cấp 2, nếu mật khẩu hoặc mật khẩu cấp 2 bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, 'lotusscale’ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

3. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống ‘lotusscale’ hay làm thay đổi nội dung (hack, cheat, bots…). Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của ‘lotusscale’ cũng như hệ thống máy chủ.

5. Khi phát hiện ra lỗi, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua phần gửi tin nhắn tại mục “liên hệ”

6. Không chấp nhận việc mua bán các 'tài liệu/ tập tin/ văn bản/ brochure/ catalogue' hoặc tài khoản của ‘lotusscale.com’ bằng tiền thật hoặc hiện kim. Trong trường hợp người sử dụng vi phạm điều khoản này, chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào trong việc phục hồi tài khoản và sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

7. Khi giao tiếp 'Comment / hỏi đáp/ bình luận' với người khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác / tác giả.

8. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác / tác giả dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

9. ‘lotusscale’ có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

10. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước... Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

11. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm (thiết bị) cũng như công ty cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với 'tác giả/ thành viên'.

12. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

13. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

14. ‘lotusscale’ có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website cũng như diễn đàn.

15. ‘lotusscale’ có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào ‘lotusscale’ sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

! Toàn quyền nội dung: Cân điện tử Hoa Sen Vàng

dieu-khoan-su-dung-hoasenvang

Mua hàng ngay hôm nay để được giá tốt nhất và miễn phí giao hàng. Tìm hiểu thêm »