IECEX3GD Chỉ báo trọng lượng cho các khu vực Ex được phân loại là nguy hiểm. Dấu ATEX/IECEx Chứng nhận IECEX và ATEX cho Vùng 2 và 22. Chứng nhận IECEx. Thích hợp để thực hiện các hệ thống cân, định lượng và tự động hóa.

Hiển thị kết quả duy nhất

3590EGT-IECEX3GD Đầu cân chống cháy nổ cảm ứng EX 2 & 22 Zones

SKU: 3590EGT-IECEX3GD
Bộ hiển thị trọng lượng công nghiệp Dini Argeo 3590EGT-IECEX3GD có màn hình cảm ứng lớn được thiết kế cho các khu vực nguy hiểm ATEX 2 & 22 dễ bị nổ. Được chứng nhận với các phương pháp bảo vệ theo ATEX và IECEX. Đầu cân chống cháy nổ cảm ứng EX 2 & 22 Zones Dini Argeo được trang bị 3 cổng nối tiếp, bộ nhớ hồ sơ tích hợp và dễ dàng thiết lập cho các bản in, làm nó trở thành một sản phẩm lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp tiên tiến...