Dini Argeo Scales and weighing loadcells with mobile weighing systems, pallet trucks, crane scales, weigh bridges, weight indicators, load cells, Atex products, industrial scales.

Dini Argeo has been active since 1846, producing scales and weighing systems. The company has been listed, since 02/04/1906 on the Registro dei Fabbricanti Metrici, the register of metric manufacturers.

Hiển thị kết quả duy nhất

Đầu cân số 3590ETD màn hình cảm ứng cho cầu cân

SKU: 3590ETD
Đầu cân kỹ thuật số 3590ETD sử dụng màn hình cảm ứng 5,7 inch. Thiết bị chỉ báo trọng lượng 3590ETD Dini Argeo này dành cho cầu cân kỹ thuật số có thể quản lý các cảm biến tải trọng kỹ thuật số và cho phép người dùng xem tất cả dữ liệu cân có liên quan, tùy chỉnh màn hình và hợp lý hóa các hoạt động. CE-M approved (OIML R-76 / EN 45501).