Dini Argeo

Công ty sản xuất cân và hệ thống cân

Dini Argeo là công ty chuyên sản xuất hệ thống cân. Với cơ khí, điện tử và I.T. kiến thức, Dini Argeo cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực cơ điện tử, từ hệ thống cân di động đến cân dùng trong thương mại và công nghiệp. Điều này bao gồm một loạt các thành phần, giải pháp điện tử và phần mềm, để tự động hóa công nghiệp và tích hợp hệ thống.

Dini Argeo tự hào có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cân, trộn và tự động hóa công nghiệp. Công ty cung cấp công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao nhất, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Vào mùa thu năm 2016, Dini Argeo đã được mua lại bởi Rice Lake Weighing Systems. Lịch sử và lý tưởng mạnh mẽ của hai thương hiệu sẽ tăng cường cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng ở Châu Âu và trên toàn thế giới.