Cảm biến tải trọng dạng dầm uốn Bending Beam Load cell một đầu hoặc một đầu bằng thép không gỉ được hàn kín một đầu và lý tưởng để sử dụng trong cân sàn, cân bàn, cân bồn. Cảm biến tải thanh uốn rung được chế tạo theo thông số kỹ thuật của IP68 và là cảm biến tải trọng chống thấm nước

No products were found matching your selection.