Cân công nghiệp Hoa Sen Vàng

Một chuỗi các sản phầm cân điện tử và thiết bị đo lường chính xác, phục vụ mọi lãnh vực công nghiệp và dân dụng.

Image CSA-lite-tieu_chuan-hoa_sen_vang.jpg Bán hoặc xuất khẩu sản phẩm của bạn ở Mỹ, Canada hoặc thị trường quốc tế được thực hiện dễ dàng hơn khi bạn chọn CSA. Bạn đang lựa chọn một nhãn hiệu được chấp nhận rộng rãi bởi các nhà quản lý trên khắp Bắc Mỹ.

Xem thêm: CSA giấy chứng nhận vào thị trường

Image NTEP-lite-tieu_chuan-hoa_sen_vang.jpg  Đây là một chương trình phức tạp có độ phân giải tiêu chuẩn phát triển, đánh giá, quản lý và vấn đề cam kết. Quyền quản lý của NCWM, NTEP cung cấp một diễn đàn cho các nhà quản lý, ngành công nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật để làm việc cùng nhau hướng tới sự đồng thuận về các vấn đề.

Xem thêm: NTEP Đánh giá chuẩn quốc gia