Cân siêu thị bán lẻ

Theo phát truyển của chuỗi của hàng, siêu thị, tương tác cao giữa hàng hóa, người mua và người bán.

Digi Nhãn sản phẩm đóng gói

(Mã: Digi label)
Lượt truy cập: 2006
Digi Nhãn sản phẩm đóng gói Cân điện tử -!- Liên hệ và đặt hàng
Type:
Capacity:
Divider:
Option:

Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng gói Nhãn dán cân điện tử - Nhãn dán đa dạng - Nhãn dán cân điện tử

 
SM-15/25/40/60/70/90 Label Scales
Digi DP-110, DP-120, and DP-121 Label Scales
  DPS-2600, DPS-6000/6084 Label Scales


Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
---
Tìm theo hãng cân --> Digi SM Series Scale Labels  

 
SM-15 UPC (thông dụng) ID #:  RD343
 
Label Size (W x L):   40mm x 62mm Case Weight (lbs):   14
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   25
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nh
ất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentronic 40/60, SM-25, SM-70 UPC (thông dụng) ID #:  Ri341
 
Label Size (W x L):   40mm x 62mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM-25, SM-60i, SM-70 UPC, Ingredient (có đường gạch đen) ID #:  RD342
 
Label Size (W x L):   40mm x 120mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM-25, SM-70 UPC (thông dụng) ID #:  RD363
 
Label Size (W x L):   60mm x 43mm Case Weight (lbs):   24
  Labels per Roll:   1,500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM-90 UPC (thông dụng) ID #:  RD362
 
Label Size (W x L):   60mm x 43mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   1,050 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM-90 80mm UPC, Safe Handling (kiểu khuyến cáo - an toàn) ID #:  RD376S
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   18
  Labels per Roll:   580 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DP-120; DP-121 80mm UPC, Safe Handling ID #:  RD360S
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   750 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 Cân điện tử - Electronic scale

Digi Nhãn sản phẩm đóng gói Digi Nhãn sản phẩm đóng gói là Cân công nghiệp và Thiết bị đo lường đạt 2006 truy vấn.
Hoa sen vàng on google plus Cung cấp cân điện tử Việt Nam brand công nghiệp, cảm biến tải và đầu cân : http://lotusscale.com
Hoa sen vàng on Google plus

Cân điện tử Digi label cung cấp bởi Hoa sen vàng.Vui lòng điền thông tin hoặc Quay số Telephone-call: 08 35 11 77 99


( e-mail send to sales )

* Email này sẽ được trả lời trong giờ hành chính !