Cân siêu thị bán lẻ

Theo phát truyển của chuỗi của hàng, siêu thị, tương tác cao giữa hàng hóa, người mua và người bán.

Ishida Nhãn dán đa dạng

(Mã: Ishida label)
Lượt truy cập: 1793
Ishida Nhãn dán đa dạng Cân điện tử -!- Liên hệ và đặt hàng
Type:
Capacity:
Divider:
Option:

Ishida Scale Labels - Nhãn dán đa dạng - Nhãn dán cân điện tử

Tổng quan các thiết kế và thông số:

- Nhãn kích thước: có thể bất kỳ kích thước
- Chất liệu: giấy nhãn in nhiệt trực tiếp, không thấm nước (Decal bạc và PVC)
- Số lượng tem/ cuộn: theo yêu cầu
- Keo: thường trực
- Được sử dụng trong siêu thị, công nghiệp, dân dụng
- Thiết kế tùy chỉnh được hoan nghênh (khách hàng tự thiết kế)

Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
---
Tìm theo hãng cân --> Ishida AC, BC, WL and Astra Narrow Series Scale Labels 
 

AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 44mm Blank ID #:  Ri222B
 
Label Size (W x L):   60mm x 44mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   800 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra  Narrow 44mm UPC ID #:  Ri222
 
Label Size (W x L):   60mm x 44mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   800 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC-2000, AC-3000, BC-3000, WL-600, Astra 37mm Non-UPC ID #:  Ri200
 
Label Size (W x L):   64mm x 37mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra 47mm UPC ID #:  Ri201
 
Label Size (W x L):   64mm x 47mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   800 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra 59mm UPC ID #:  Ri207
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   625 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC-300, AC-2000, AC-3000, BC-3000, Astra
59mm UPC, Safe Handling
ID #:  Ri207S
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   625 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC ID #:  Ri211
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   525 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC-2000, AC-3000, AC-3000B, BC-3000 73mm UPC, top SHI ID #:  Ri211S
 
Label Size (W x L):   64mm x 73mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   525 Rolls per Case:   12
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm theo hãng cân --> Ishida Omni, Mark II, DP, and WPL Series Scale Labels
 

OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 47mm UPC ID #:  Ri230
 
Label Size (W x L):   64mm x 47mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   4,500 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 59mm UPC ID #:  Ri234
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   3, 600 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OMNi-3000, Mark II, DP-3000, WPL-3000 59mm UPC, Safe Handling ID #:  Ri234S
 
Label Size (W x L):   64mm x 59mm Case Weight (lbs):   29
Labels per Roll:   3, 600 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 

Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 Cân điện tử - Electronic scale

Ishida Nhãn dán đa dạng Ishida Nhãn dán đa dạng là Cân công nghiệp và Thiết bị đo lường đạt 1793 truy vấn.
Hoa sen vàng on google plus Cung cấp cân điện tử Việt Nam brand công nghiệp, cảm biến tải và đầu cân : http://lotusscale.com
Hoa sen vàng on Google plus

Cân điện tử Ishida label cung cấp bởi Hoa sen vàng.Vui lòng điền thông tin hoặc Quay số Telephone-call: 08 35 11 77 99


( e-mail send to sales )

* Email này sẽ được trả lời trong giờ hành chính !